Ajankohtaisia kuulumisia syksyn 2020 liittovaltuusta

Psykologiliiton liittovaltuusto kokoontui 14.11. Kertauksen vuoksi: liittovaltuuston päätettäviksi tulevat liittoon liittyvät keskeiset asiat, kuten toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä joukko merkittäviä kertaluontoisempia asioita, minkä lisäksi liittovaltuusto esimerkiksi valitsee Psylin puheenjohtajan. Liiton hallitus taas hoitaa liiton asioita ympäri vuoden.


Tämänkertaisessa kokouksessa perusjuttujen lisäksi mm. asetettiin vaalitoimikunta vuosille 2020–2021. Vaalitoimikunta valmistelee ja tekee oman ehdotuksensa valittavista henkilöistä kaikissa Psylin vaaleissa, pois lukien liittovaltuuston vaalit. Huomionarvoista tässä on ainakin se, että peräti 3/7 nyt aloittavista vaalitoimikuntalaisista on hepsyläisiä. Hepsyn ääni kuuluu siis hyvin niin liiton seuraavan kauden (2022–2023) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, muiden hallituksen jäsenten kuin ammattieettisen lautakunnankin vaaleissa. Onnea siis Hepsyn vaalitoimikuntalaisille: Tommi Aholle, Jukka Oksaselle ja Maaria Linnoiselle!


Kokouksessa käsiteltiin myös ajankohtaisia asioita, kuten epätavallista vuotta: korona on vaikuttanut jokaiseen, vaikka psykologikuntaan esimerkiksi lomautukset eivät ole kovasti iskeneetkään. Psylin arjessa korona on näkynyt yhä merkittävänä määränä etätöitä ja talouden puolesta myös säästöinä, kun esimerkiksi matkakuluja ei ole kertynyt normaaliin tapaan. Etätyöt ovat näkyneet myös monen psykologin arjessa ja ehkäpä jaksamisessakin, minkä lisäksi esimerkiksi Vastaamo-tapaus on voinut horjuttaa erityisesti yrittäjien turvallisuudentunnetta.


Korona vaikutti myös esimerkiksi neuvottelukierrokseen tuloksiin: neuvotteluja käytiin poikkeuksellisesti etänä, minkä lisäksi korona myös vähensi lakon uhkaa työnantajapuolelta. Kunnallisella puolella KVTES tuli voimaan kesäkuussa. Siinä mm. kikytunnit poistuivat ja palkat nousevat reilu 3 %:a 1.4.2021 mennessä. Jännittävänä uutena asiana tosin on ns. SOTE-sopimus, jonka ehdot tulevat mahdollisesti voimaan jo 31.12.2021. SOTE-sopimusta tullaan todennäköisesti soveltamaan tulevaisuudessa monin paikoin nykyisenlaisen KVTES:n sijaan. SOTE-sopimus liittyy sote-uudistukseen, mutta tulisi mahdollisesti voimaan jo ennen sote-uudistuksen läpimenoa. SOTE-sopimuksen neuvottelut ovat käynnistyneet hitaasti, mutta neuvottelujen taustatyöryhmässä on ”hyvä edustus Psykologiliitolta”.


Sote-uudistus huolettaa Psyliä myös erityisesti koulupsykologien osalta: koulupsykologit olisivat siirtymässä hallinnollisesti maakuntiin (tai uudelleenbrändätyssä terminologiassa ”hyvinvointialueille”), mikä voisi vaikuttaa kielteisesti mm. koulupsykologien työnkuvaan. Muita keskeisiä edunvalvonnallisia tavoitteita Psylillä on tällä hetkellä mm. työterveyspsykologien aseman nostaminen ”ammattihenkilöiksi” työterveyslakia muutettaessa. Tämä tarkoittaisi mm. sitä, että työterveyspsykologille voisi päästä ilman lähetettä, minkä lisäksi työterveyspsykologin pätevyys ikään kuin virallistuisi. Lisäksi Psyli tavoittelee samoja tuttuja asioita kuin parin aiemmankin kokouksen aikaan: sitovaa koulupsykologimitoitusta, psykologeja osaksi hoitotakuuta sote-keskuksissa sekä psykologien lakisääteisyyttä lastensuojeluun ja varhaiskasvatukseen.


Uutena asiana psykologian kentällä on myös Oulun yliopisto, jossa aletaan kouluttaa psykologeja. Psyliä tässä huolettaa muun muassa palkkakehitys, johon lisäpsykologien koulutus voi vaikuttaa. Lisäksi SPOL:n edustaja Otso Lensu toi esiin toimivuuteen liittyviä, jo nyt heränneitä ongelmia: esimerkiksi opetussuunnitelmaa ilmeisesti rakennetaan pikkuhiljaa, kun koulutusohjelma on jo alkanut. Tällöin erityisesti niiden tilanne, joilla on jo suoritettuja opintoja (ehkäpä jopa joidenkin vuosien opintoja vastaava määrä) vaikuttaa epävarmalta. Heillä ei ehkä ole alkuun ainakaan niin valmisteltua opetusta kuin muissa yliopistoissa. Vielä ei ole myöskään selvää, miten esimerkiksi kollegiaalisuudelle tärkeä opiskelijajärjestötoiminta saadaan käyntiin Oulussa. Kuitenkin uudessa tiedekunnassa nähtiin myös mahdollisuuksia.


Lisäksi kokouksessa käsiteltiin myös muun muassa Psylin viestintäuudistusta (paljolti valmis), näkyvyyttä mediassa (sitä on) ja psykoterapiakoulutuksen maksullisuutta (niin kallista, että hirvittää). Monista ajankohtaisista aiheista voi kuitenkin lukea lisää myös Psylin nettisivuilta. Oletko esimerkiksi huomannut, että Psylillä on nykyään oma ”uutishuoneensa”? Voit tutustua siellä tuoreisiin psykologeja koskettaviin uutisiin, Psylin kannanottoihin sekä Psykologilehtijuttuihin.

Linkki: https://www.psyli.fi/uutishuone

Kirjoittaja: Tero Pulkkinen