Helsingistä humanitaarista apua palestiinalaislapsille Libanoniin

Helsingin psykologiyhdistys Hepsy on lahjoittanut 1000 euroa ”Palestiinalaisen erityislapsen hyvinvoinnin turvaksi Libanonissa” -tukikeräykseen. Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry (PSV) kerää avustusta erityislapsille lievittämään Libanonin kriisitilanteen aiheuttamaa hätää. 

Keitä ovat ne noin 100 erityislasta, joiden auttamiseen Hepsy avustuksellaan osallistuu? He ovat lapsia, jotka on ohjattu Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestön perheneuvoloihin Etelä-Libanonissa ja Beirutissa. Perheneuvolatyössä on todettu, että lapset tarvitsevat myös erityisopetusta ja -kuntoutusta perheneuvolaterapioiden lisäksi. PSVrahoittaa kuntoutuskummi-keräyksellä ja UM:n kehitysyhteistyötuella erityiskoulun lukukausimaksut. Vaikka lasten koulutus on turvattu näistä rahoituslähteistä, heidän hyvinvointiinsa kohdistuu muita vakavia uhkia, joiden lieventämiseen Hepsyn apu käytetään. BASin perheneuvoloiden sosiaalityö on valinnut hädänalaisimpien perheiden lapset kampanja-avustuksen saajiksi. 

El Bussin perheneuvolan äitikomitean ja henkilökunnan valistustyötä Tyyroksen kaupungin kaduilla. ”Aina ainutlaatuinen, äärettömän kiinnostava, joskus salaperäinen” – autismikirjon lasten kuvausta Maailman autismipäivänä. Kuva: Yasour.org

Libanonissa on nykyään hyvin vakava talouskriisi, joka uhkaa jo lasten ruokaturvaakin. Libanonin punta on menettänyt 70 % arvostaan ja libanonilaisia vajoaa köyhyysrajan alittaviin elinoloihin. Eri puolilla Libanonia on rajuja mielenosoituksia ja teille on kerätty liikkumisesteitä. Palestiinalaisten tilanne on vielä libanonilaisiakin vaikeampi. Heidän työmahdollisuutensa loppuivat lokakuussa 2019 alkaneen kansalaisten protestiaallon myötä kuin seinään. Suurella osalla palestiinalaisista ei ole vakituista työtä, vaan heidät pestataan päiväksi kerrallaan päiväpalkalla. Tällaisia työtilaisuuksia ei nykyisellään ole. ”Pandemiakaan ei ole niin pelottavaa kuin tämä köyhyys”, kertoo BASin mielenterveystyön koordinaattori Khawla Khalaf. 

Avustettava järjestö Beit Atfal Assumoud perustettiin 1976 Libanonin sisällissodan aikana huolehtimaan lapsista, jotka menettivät vanhempansa Beirutissa sijainneen Tal Al Zaatarin pakolaisleirin tuhossa. PSV:n psykologit aloittivat kumppanuuden BASin kanssa 1984 sisällissodan vielä jatkuessa, vain kaksi vuotta Sabran ja Shatilan verilöylyn jälkeen. Lastenlinnan psykologit olivat ensimmäisiä lahjoittajia. He keräsivät varoja lasten kehittäviin leikkivälineisiin. Aluksi PSV, silloinen Psykologien rauhantoimikunta avusti pakolaisleirien sosiaalityötä keräämällä varoja kahden kummisosiaalityöntekijän palkkaukseen.

Vuonna 1995 BAS pyysi apua mielenterveysohjelman käynnistämiseen. Ensimmäinen perheneuvola aloitti toimintansa 1997 Beirutissa. Nyt perheneuvoloita on viisi eri puolilla Libanonia. PSV:n hanke tukee oman keräyksen (40-50 kuukausilahjoittajaa) ja UM:n myöntämän kehitysyhteistyöavustuksen turvin kahta perheneuvolaa Etelä-Libanonissa. Vuonna 2009 Beit Atfal Assumoud -järjestö kutsui kumppaneita tukemaan mielenterveysohjelman puitteissa kehitettyä erityislasten erityisopetus- ja kuntoutuspalveluohjelmaa. Hepsyn tuella avustetaan lapsia, jotka kuuluvat tähän ohjelmaan. He ovat perheneuvolansa kuntoutuksen ja seurannan piirissä, mutta ovat saaneet paikan erityiskoulussa. 

Shatilan keskuksen päiväkodin kevätjuhlanäyttely. Beit Atfal Assumoud -järjestön päiväkodit lähettävät lapsia perheneuvolatutkimuksiin. Kuva: Nina Lyytinen

Erityislasten koulutuksen alueella BASin mielenterveysohjelma on tehnyt suorastaan läpimurron. Vuonna 2010, jolloin PSV aloitti kuntoutuskummitoiminnan, muutama lapsi oli saanut paikan jossain kolmesta erityiskoulusta, jotka ottivat vastaan palestiinalaislapsia. Perheneuvoloiden libanonilaiset työntekijät, erityisesti lasten- ja nuorisopsykiatri Madeleine Badaro Taha Beirutin perheneuvolasta, ovat paikallisten verkostojen avulla löytäneet uusia erityiskouluja, joita on voitu käyttää ohjelmassa. Tällä hetkellä kaikkiaan 154 erityislasta opiskelee 37 erityiskoulussa. Heistä 85 on PSV:n tuen piirissä. 17 lapsella on kuntoutuskummit, muut saavat koulunkäyntirahoituksen UM:n kehitysyhteistyöavustuksesta. Lisäksi BAS neuvottelee koulujen kanssa lukukausimaksujen kohtuullistamisesta. Palvelu on kehitetty tilanteessa, jossa YK:n palestiinalaispakolaisten palveluista vastaavan UNRWA-järjestön mukaan kolmannes vammaisista pakolaislapsista on täysin koulutuksen ulkopuolella. BAS on ponnistellut tämän epäkohdan korjaamiseksi. Onnistumisia on niin paljon, että psykiatri Badaro Tahan mukaan vammaiset palestiinalaiset lapset ovat tulleet näkyviksi. 

Pandemia-aikana perheneuvolat ovat pitäneet yhteyttä erityislapsiin, sosiaalityöntekijät vanhempiin. Terapeutit ovat lähettäneet WhatsUpin kautta kuntoutumista tukevia tehtäviä. Kotikaranteenissa äidit huolehtivat siisteydestä, ruuanlaitosta ja lasten ohjaamisesta. Isillä on vaikeampaa. ”Isät lähtevät normaalioloissa aamulla etsimään työtä ja ovat päivän pois kotoa. Nyt he ovat kotona ja tilanne on vaikea”, toteaa Khawla Khalaf. Sosiaalityöntekijöiden keräämien tarinoiden mukaan isät tuntevat avuttomuutta. Heidän pitäisi pystyä elättämään ja suojelemaan lapsiaan ja perhettään, mutta nyt he eivät pysty. Pinna kiristyy. 

YK:n UNRWA-järjestön määritelmän mukaan äärimmäinen köyhyys merkitsee sitä, että välttämättömiin perustarpeisiin on rahaa 2,2 €/henkilö/päivä. Köyhyydeksi määritellään tilanne, kun rahaa on 6 €/henkilö/päivä. Kun Libanonissa hinnat nousevat, mutta tulot putoavat, saattaa yksin jo vedestä olla pulaa. Hanavettä ei voi juoda eikä sitä voi käyttää ruuanlaittoon, vaan vesi on ostettava. Vakaampanakin aikana palestiinalaisleireissä 27 % alle 15-vuotiaista lapsista elää talouksissa, joissa ruokaturva on vakavasti vaarantunut. PSV käynnisti joulun alla ruokaturvakampanjan kolmeksi kuukaudeksi. Kampanjan tuotto jaettiin lähes kahdelle sadalle lapselle, jotka saivat 14 dollaria kukin. Saidan perheneuvolasta PSV sai kiitoskirjeet. Essamin äiti kirjoitti: ”I would like to thank you sponsoring my child Essam inside school. She is very happy inside it. She follows also psychotherapy in the Family Guidance Saida center. In my name and name of my child, thank you for the cash gift, which is 14 USD. Essam gives you kiss and loves you.” Sponsoroinnilla Essamin äiti viittaa UM:n tukemaan koulumaksuun. Keräyslahjasta saatiin Essamilta suukko. 


Nykyään avustustoiminnassa korostetaan, että kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhantyön kuuluu toimia toisiaan täydentäen. Hepsyn lahjoitus on humanitaarista apua ”Palestiinalaisen erityislapsen hyvinvoinnin turvaksi Libanonissa” – kampanjaan. Kampanja täydentää PSV:n kehitysyhteistyöhanketta. Avustus välittää viestiä, että jossain kaukana on ihmisiä, jotka ajattelevat heitä ja tahtovat heille hyvää.

Sirkku Kivistö

PSV:n Libanonin hankkeen koordinaattori

Lisätietoa hankkeesta löydät täältä

One thought on “Helsingistä humanitaarista apua palestiinalaislapsille Libanoniin

Kommentointi on suljettu.