Kuntasektorilla tapahtuu!

Kevään KVTES-neuvottelut ovat käynnissä, ja sinun tärkein roolisi neuvottelujen suhteen on tarkastaa, että jäsentietosi ovat ajantasalla:Ohjeet jäsentietojen tarkastamiseen ja päivittämiseen: https://www.psyli.fi/jasenyys/jasentiedot.

Mistä kevään neuvotteluissa on kyse?


KVTES-NEUVOTTELUT – KEVÄT 2020

MIKÄ ON KVTES? Suurin osa psykologeista työskentelee Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen eli KVTESin piirissä. Nykyinen KVTES vanhenee 31.3.2020. Uuden sopimuksen neuvottelut ovat jo käynnissä!

KUKA NEUVOTTELEE? Psykologien ja Psykologiliiton neuvotteluja hoitaa JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö), joka on akavalaisten, korkeasti koulutettujen neuvottelujärjestö. Lisäksi neuvotteluissa mukana: Julkisen alan unioni JAU (JAU:n muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty), Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (KoHon muodostavat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, Tehy sekä Suomen Palomiesliitto SPAL) ja KT Kuntatyönantajat.

MISTÄ NEUVOTELLAAN? Työ- ja virkaehtosopimuksista, joissa sovitaan keskeisistä työelämän ehdoista. Tärkeimpiä niistä ovat työaika, lomat, sairaus- ja perhevapaiden palkallisuus ja koulutukset. Myös palkkauksen perusteet ovat työehtosopimuksissa, mutta euromääräisiä palkkoja siellä ei psykologeille ole.

MIKÄ ON PSYKOLOGILIITON ROOLI? Psykologiliitto kuuluu JUKOon ja YTN:ään Vakavan jäsenyyden kautta. Vakava on pienten ja keskisuurten akavalaisten järjestöjen yhteistyöelin. Eri sopimusalojen neuvotteluja varten JUKO asettaa neuvottelukunnat, ja suuressa osassa niistä Psykologiliiton edustaja on mukana varsinaisena jäsenenä, osassa varajäsenenä.

PSYKOLOGILIITON TAVOITE? Kuntasektorilla keskeisin tavoite on, että kunta-alan psykologien työaikaan saadaan kevennyksiä kiky-tuntien poiston ja joustavien ruokailujärjestelyjen myötä. Psykologiliitto on myös ollut mukana laatimassa JUKOn ja YTN:n yhteisiä neuvottelutavoitteita.

MIKÄ ON MINUN ROOLINI? Jäsenen tärkein tehtävä on pitää omat jäsentiedot ajan tasalla! (Tarkasta jäsentietosi: https://www.koodata.net/psyli/). Kun päivität tiedot Psylin jäsensivujen kautta tai ilmoitat ne Psylin jäsensihteerille (tarja.koivuniemi(at)psyli.fi), eli voimassa olevat työpaikka- ja yhteystietosi, Psykologiliitto pystyy lähettämään sinulle kaiken tarvitsemasi tiedon neuvottelujen aikana.

Seuraa Psykologiliiton tiedotteita ja nettisivuja: https://www.psyli.fi/jasenalue/edunvalvonta/sopimusneuvottelut_2020

JUKO tiedottaa:Seuraa www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020#sopien2020.

Tästä pääset lukemaan JUKO:n viimeisimmän neuvottelutiedotteen (28.2.2020): https://www.juko.fi/ajankohtaista/kiky-ja-palkkaohjelma-esilla-kunta-alan-neuvotteluissa/