Psykologina monikulttuurisessa Suomessa 26.10.2017

Hepsyn ja PSV Stadin monikulttuurisuusteemaiset koulutukset saavat jatkoa 26.10.!

Hepsy ja Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n pääkaupunkiseudun paikallisryhmä PSV Stadi jatkavat yhteistyötä monikulttuurisuusteemaisten koulutusten merkeissä. Tällä kertaa luentotilaisuus järjestetään torstaina 26.10. otsikolla ”Psykologina monikulttuurisessa Suomessa – kokemuksia turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien parissa tehtävästä työstä Suomessa ja maailmalla”. Tapahtuma alkaa klo 17.00 Rikhardinkadun kirjaston luentosalissa.

Yhä enenevässä määrin monikulttuurisuus, pakolaisuus ja maahanmuutto ovat teemoja, jotka liittyvät myös psykologin työhön. Luennolla keskustellaan siitä, millainen on psykologin rooli näiden teemojen ympärillä yhä monikulttuurisemmassa Suomessa. Lisäksi pohditaan mahdollisuuksia ja haasteita, joita liittyy työhön eri kulttuureista, maista ja taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Illan luennoitsijat ovat psykologit Ferdinand Garoff ja Jenni Häikiö. Molemmilla on runsaasti kokemusta turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten parissa työskentelystä sekä Suomessa että maailmalla. Garoffin pitkä kokemus mielenterveys- ja kriisityöstä kattaa esimerkiksi työn Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa traumatisoituneiden pakolaisten parissa, asiantuntijatehtävät Jordaniassa sekä työskentelyn useaan otteeseen Punaisen Ristin palveluksessa eri Afrikan maissa. Häikiö on työskennellyt psykologin tehtävissä seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden naisten parissa Länsi-Afrikassa sekä pakolaislasten parissa Itä-Afrikassa. Tällä hetkellä hän työskentelee Pelastakaa Lapsissa suunnittelijana hankkeessa, jossa edistetään vastaanottokeskuksissa asuvien lasten psykososiaalista hyvinvointia ja tuetaan turvapaikan saaneiden lapsiperheiden kotoutumista. Molemmat ovat myös toimineet aktiivisesti Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:ssä.

Garoff ja Häikiö kertovat omia kokemuksiaan työtään ja haastavat myös muut paikalla olijat tuomaan omia kokemuksiaan ja näkemyksiään esiin liittyen monikulttuurisuuteen psykologin työssä. Illan aikana puhutaan esimerkiksi pakolaisuuden ja traumatisoitumisen vaikutuksista sekä pakolaisuudesta lapsen näkökulmasta. Luentotilaisuus tuo uusia näkökulmia aikaisemmin järjestetyn monikulttuurisuuskoulutuksen teemojen ympärille.

Ilmoittautumislinkki ja tarkemmat tiedot on lähetetty Hepsyn sähköpostilistalle. Tilaisuuteen mahtuu 35 osallistujaa. Hepsyn jäsenille koulutus maksaa 7 e, opiskelijajäsenille 5 e, maksu sisältää suolaisen tarjottavan.

Tervetuloa!