Matkakertomus: Survo-käyttäjäyhdistys ry:n järjestämä Survo-risteily Helsinki-Tukholma -reitillä M/S Mariellalla 9.-11.5.

Survo lienee monelle Helsingin psykologiyhdistyksen jäsenelle opiskeluajoilta tuttu ohjelmisto. Erilaisten tunnuslukujen laskeminen ja faktoriratkaisun (graafinen!) rotatointi ovat varmaan psykologeille ne tunnetuimmat sovellukset, joihin Survoa voidaan käyttää. On kuitenkin hämmästyttävää, miten monipuoliseen käyttöön ohjelmisto soveltuu. Joustavuus selittänee ohjelmiston käyttäjien yhdistyksen, Survo-käyttäjäyhdistys ry:n kunnioitettavaa 30 vuoden ikää. Kunnioitettavaa on myös se, että yhdistyksen perinteikäs laivaseminaari on järjestetty vuodesta 1990 lähtien.

survo1.2

Laivaseminaarissa Survon käyttäjät ovat esittävät omia projektejaan ja työn teon tapojaan. Joskus esitykset ovat toiminnallisia niin, että kuuntelijat voivat esityksen aikana vuorovaikutteisesti ehdottaa ratkaisuja esittäjän mahdollisiin ongelmiin ohjelmiston käytössä. Jotkut jopa käyttävät Survoa esityksensä alustana tutun PowerPointin sijaan, koska tekstiä, linkkejä kuviin ja videoihin, sekä työn teon vaiheita voi näyttää myös Survon avulla. Etenkin viimeksi mainittu työn teon vaiheiden dokumentointi koetaan käyttäjien keskuudessa Survon vahvuudeksi. Tällä hetkellä olen itse mieltynyt siihen, miten tyylikkäitä ja käyttökelpoisia taulukoita ja kuvia ohjelmistolla on mahdollista tehdä, mutta tästä puhun lisää tämän tekstin loppuvaiheessa.

Tänä vuonna seminaari avattiin poikkeuksellisen juhlallisissa merkeissä, kun yhdistyksen 30-vuotisen taipaleen kunniaksi kilisteltiin kuohuvalla. Tästä jatkettiin yhdistyksen puheenjohtajan Kimmo Vehkalahden alustamalla muistelulla. Monilla oli kokemuksia kerrottavana muun muassa 70-luvulta tutusta Wang-tietokoneesta, jollaisia oli käytössä muun muassa Työterveyslaitoksella ja Alkolla. Muisteltiin jo 60-luvulla käytössä olleen Survon merkittäviä versioita: Survo 84C, Survo 98 ja Survo MM. Todettiin, että Survo 76 oli maailman ensimmäisiä vuorovaikutteisia ohjelmistoja tilastolliseen tietojen käsittelyyn. Melko poikkeuksellista lienee myös se, että sellaiset toiminnot, jotka toimivat esimerkiksi 90-luvun versioissa, toimivat myös tämän päivän versioissa. Versioiden yhteensopivuus tarkoittaa, että käyttäjän vanhoja versioita varten kirjoittamat toimituskentät ovat käyttökelpoisia uusimmissakin ohjelmistoversioissa.

Aikanaan ohjelmiston kehityksessä on otettu merkittäviä harppauksia, kun on siirrytty 16-bittisyydestä 32-bittisyyteen, tai kun toimituskentän kokoa on laajennettu käytännössä rajattomaksi. Toimituskentän rajattomuus mahdollistaa muun muassa Survon hyödyntämisen tietokannan hallintajärjestelmänä, kuten Markku Verkasalo näytti esityksessään. Markku ottaa digikuvia päivittäin, ja hän hallinnoi huomattavaa ”kuvapankkiaan” Survon avulla sujuvasti. Toimituskentässä tehdyillä loogisilla ratkaisuilla ja erilaisilla komennoilla (esimerkiksi SEARCH-komennon vahvuudesta puhuttiin) hän pääsee nopeasti käsiksi haluamiinsa kuviin vuosien varrelta. Survolla rakennetun tietokannan hienous on sen avoimuus; kaikki selitteet on luettavissa toimituskentässä, jota voi selata millä tahansa tekstiä käsittelevällä ohjelmalla. Markku kertoi psykologian professori Sampo Paunosen aikanaan vitsikkäästi pohtineen ääneen sitä, miten joka päiväinen kuvaaminen liittynee korkean tunnollisuuden lisäksi neuroottisuuteen.

survo2.2

Survo-käyttäjäyhdistys ry:n 30-vuotisjuhlan kunniaksi nautittiin alkumaljat.

Muistellessaan Survon eri vaiheita käyttäjät pohtivat lisäksi sitä, miten erikoista suhtautuminen tietotekniikkaa kohtaan on yhteiskunnassa ollut. Aikanaan yliopiston laskentakeskuksessa oltiin hyvinkin skeptisiä mikrotietokoneiden suhteen, jollaisilla Survoakin käytettiin. Mikrotietokoneet olivat kuitenkin lähimpänä sitä, mitä nykyäaikana useimmiten tarkoitetaan, kun puhutaan tietokoneista. Myös aikanaan laajassa käytössä olleita erilaisia piirtureita muisteltiin. Survon kehittäjä Seppo Mustonen kertoi, miten Survon editoriaalisen käyttötavan alkutaival alkoi musiikillisista tarpeista: hän kehitti ohjelman, jolla rumpupiirturia hyödyntäen saattoi piirtää nuotteja.

Kuten on todettu, Survosta on moneksi – muistellessa puhuttiin myös mm. siitä miten jossain vaiheessa Survo oli ainut ohjelmisto, jolla saattoi alusta loppuun tehdä julkaisukelpoisen faktorianalyysin. Saattaakseen julkaisunsa luettavaan .pdf -muotoon ei käyttäjän nykyäänkään periaatteessa tarvitsisi tukeutua muihin kuin Survoon kirjoittaessaan vaikkapa tieteellistä julkaisua. Myönnettäköön kuitenkin, että puhtaasti Survon käyttäminen vaikkapa tieteellisen artikkelin kirjoittamisessa ja julkaisukuntoon saattamisessa vaatii tietoa ja taitoa. On kuitenkin hyvä huomioida että esimerkiksi Seppo Mustosen kirjoittama Survo ja minä -kirja on kirjoitettu Survolla paino-originaalia myöten. Edellämainitussa kirjassa on hauska esimerkki multidimensionaalisesta skaalauksesta eräiden säveltäjien tapauksessa. Esityksessään Kimmo Vehkalahti kertoi hyödyntäneensä samaa esimerkkiä uudessa monimuuttujamenetelmiä käsittelevässä oppikirjassaan Multivariate Analysis for the Behavioral Sciences.

survo3.2

Yrjö Norilo, Eino Uotila ja Kimmo Vehkalahti. Kimmo esittelee monimuuttujamenetelmiä käsittelevää oppikirjaa, jonka hän kirjoitti tilastotieteilijä Brian Everittin kanssa.

Varsin konkreettiseen muisteluun päästiin, kun Maria Valaste näytti ensimmäisiä Survon toimituskenttiään vuodelta 2001. ”Data-arkeologisella” päättelyllä todettiin kenttien liittyvän Kimmo Vehkalahden järjestämään Data-analyysi -kurssiin. Maria selosti, miten hauskasti toimituskenttää lukiessa saattoi huomata omien työskentelytapojen muuttumisen ja kehittymisen, koska kaikki työvaiheet ovat tallentuneet toimituskenttään. Seminaarin aikana pohdinta oli välillä varsin yksityiskohtaisella tasolla: toimintojen REVERSE, SEARCH tai LIST SHOW hyödyllisyyttä demonstroitiin näkyvästi. Myös sitä kiiteltiin, että Survolla voi vapaasti kohdistaa laskennallisia toimenpiteitä ”laadullisille” ja kirjaimista koostuville muuttujille. Markku Verkasalo totesi, että tässä ratkaisussa Seppo Mustonen on ollut boheemi, kun käyttäjää ei olekaan haluttu rajoittaa ennalta. Tällainen ominaisuushan ei missään nimessä ole ohjelmistolle itsestään selvyys.

Kuten aiemmin mainitsin, niin kuvien tekeminen Survon avulla on minulle mieleistä puuhaa. Kuvia voi määritellä hyvin vapaasti, ja niistä saa pienellä vaivalla erittäin siistejä ja helppolukuisia. Hyvää esimerkkiä siisteistä ja selkeistä kuvista saatiin Miira Vehkalahden esityksessä, jossa tarkasteltiin viivadiagrammeilla muun muassa sitä, miten vuosittain eri ikäryhmissä erilaiset hammashoidon toimenpiteet vaihtelevat. Erilaisen esimerkin kuvien mahdollisuuksista antoi Seppo Mustosen esitys diofanttisten yhtälöiden ratkaisujen piirtämisestä. Seppo kertoikin, että hän on usein testannut Survon toimintoja puhtaasti matemaattisia esimerkkejä hyödyntäen.

survo4.2

Petri Palmu, Reijo Sund (Survo-R:n kehittäjä) ja Seppo Mustonen (Survon kehittäjä).

Kuten erilaisia aineistoja käsitelleet lukijat todennäköisesti tietävät, ovat aineistot usein jollain tavalla sotkuisia tai vähintäänkin sekavia. Survon (ja sen R-ohjelmiston osana toimivan version, Survo-R:n) vahvuuksia tällaisten aineistojen käsittelyssä näyttivät Petri Palmu ja Juha Valtonen seminaarin open stage -vaiheessa. Toimituskentässä Survon tiedostonhallintakomennoilla hyvinkin erilaisten aineistojen muokkaus ja yhdistely halutulla tavalla näkyi onnistuvan hyvin. Aineiston hyvän ja siistin rakenteen saavuttaminen on aina ison työn takana, ja usein esimerkiksi varsinaisten tilastollisten menetelmien käyttö on vain aineistoon kohdistuneen työmäärän jäävuoren huippu.

Seminaarin esityksistä sekä sauna- ja päivälliskeskusteluista allekirjoittaneelle jäi käteen paljon keskeisiä oppeja ja neuvoja oman gradun tulosten esittämiseen liittyen. On aika hienoa, miten vahvaa työn hallintaa ja monipuolisia menetelmiä käyttäjä voi Survossa soveltaa. Etenkin 2010-luvulla merkittävään asemaan (psykologienkin keskuudessa) on noussut R-kieli ja sen mahdollisuudet tilastollisessa tietojenkäsittelyssä. Reijo Sundin kehittämä Survo-R onkin kiinnostuneelle käyttäjälle hyvin vahva työkalu, joka taipuu tämänkin seminaarin perusteella erittäin moneen käyttötarkoitukseen.

www.survo.fi

  • Survo-ohjelmiston kotisivu, josta Survon ja Survo-R:n voi ladata ilmaiseksi

https://www.youtube.com/watch?v=-yZRUR6gpAg

  • Seppo Mustosen Youtubeen lataama demo graafisesta rotaatiosta faktorianalyysissä Survolla

Teksti: Eino Uotila, eino.uotila@helsinki.fi

Kuvat: Markku Verkasalo