Toimintasuunnitelma 2014

Psykologiliiton toiminnan keskeiset tavoitteet ovat jokaiselle psykologille koulutusta vastaava palkkaus, turvattu työllisyys ja mahdollisuus tehdä laadukasta työtä. Helsingin psykologiyhdistys (Hepsy) edesauttaa omalta osaltaan edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista toiminta-alueellaan. Yhdistyksen 33. toimintavuoden aikana keskitytään yhdistyksen perustehtävän mukaisesti jäsenistön taloudelliseen ja ammatilliseen edunvalvontaan sekä virkistystoimintaan. Vuoden keskeisin tapahtuma on Hepsy-päivät.

Edunvalvonta ja järjestötoiminta

Hepsyllä on muihin psykologiyhdistyksiin verrattuna erilainen asema paikallisyhdistyskentässä sekä kokonsa että sijaintinsa vuoksi. Psykologiliiton jäsenistöstä 26% on hepsyläisiä (1716 hlöä Lähde: Psykologiliitto, tilanne 21.10.2013) ja toimintakenttä on osittain päällekkäinen Uudenmaan psykologiyhdistyksen kanssa jäsenten työskennellessä laajalti koko Uudenmaan alueella. Tämä vaatii Hepsyn luottamustoimiin valituilta merkittävää panostusta jäsenyhdistystoimintaan sekä asioiden hoitamista tiiviisti yhteistyössä Psykologiliiton kanssa.

Yhdistyksen edunvalvonnassa painopisteenä on Psykologiliiton kanssa yhteistyössä tapahtuva jäsenistölle suunnattu taloudellisen edunvalvonnan tiedotus. Johtokunta pyrkii toimintansa avulla olemaan jäsentensä tukena ja rohkaisemaan heitä yhteiskunnallisen arvostuksen, näkyvyyden sekä akavalaisen keskiansion saavuttamisessa. Pyrkimyksenä on jäsenten edunvalvontatietojen ja -taitojen lisääminen. Johtokunta valitsee keskuudestaan kunnan järjestövalmiusvastaavan ja kunta-sektorin järjestövalmiutta ylläpidetään työehtosopimustilanteen mukaisesti. Järjestövalmiuden ylläpidossa toimitaan myös yhteistyössä Uudenmaan psykologiyhdistyksen, Upsyn kanssa.

Johtokunta kokoontuu 11 kertaa toimintavuoden aikana. Tämä takaa jäsenasioiden ja yhdistyksen perustehtävien joustavan käsittelyn. Tarvittaessa yhdistyksen johtokunta kokoontuu ylimääräisesti sovittaviin kokouksiin. Suomen Psykologiliiton toimiston, hallituksen, liittovaltuutettujen ja toimikuntien jäsenten kanssa toimitaan tiiviissä yhteistyössä kuten aikaisempinakin toimintavuosina. Hepsyn johtokunnan pyrkimyksenä on kannustaa ja tukea hepsyläisiä vaikuttamaan laajasti liiton kaikissa toimielimissä. Lisäksi tavoitteena on kannustaa hepsyläisiä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja keskusteluun.

Tiedotustoiminta

 Yhdistyksen tiedotuksen painopiste on sähköisessä viestinnässä. Kotisivujen ja sähköpostiviestinnän käytöllä pyritään tehokkaaseen tiedotukseen. Sähköinen tiedotus pitävät jäsenistöä ajan tasalla edunvalvonnan sekä muun järjestötoiminnan osalta. Kotisivuille tuotetaan uutta sisältöä ja pyritään päivittämään kuukausittain.

Yhdistyksen uudistuneilla kotisivuilla julkaistaan yhdistyksen tiedotusasioita, yhdistyksen toiminnasta kertovia kirjoituksia, matkakertomuksia sekä muita jäsenten kirjoittamia artikkeleita. Ilmestyneet numerot ovat luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilta. Julkaistavista teksteistä ja palkkioista päättää johtokunta www-vastaavan esitykseen perustuen ja niistä maksetaan palkkio. Lisäksi yhdistys käyttää tiedottamiseen myös Psykologiliiton ylläpitämää jäsenrekisteritietoihin perustuvaa sähköpostituslistaa.

Jäsentoiminta

Toimintavuotena yhdistys tarjoaa jäsenistölleen monipuolisia virkistäytymistilaisuuksia muun muassa kulttuurin ja liikunnan merkeissä. Jäsenistön on mahdollisuus vaikuttaa aktiivisesti yhdistyksen tarjoamien tapahtumien sisältöön ja laatuun. Jäsenten osallistumista toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen pyritään aktivoimaan. Lisäksi jäsentoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan muiden paikallisyhdistysten, liiton toimikuntien, PSV-Stadin, nuorten psykologien verkoston (NPV) kanssa ja Kompleksin kanssa. Hepsy tukee taloudellisesti yhteistyötahojen järjestämää toimintaa, jonka kohderyhmänä ovat Hepsyn jäsenet.

Vuoden toiminnan päätapahtuma on Hepsy-päivät. Jäsenistön toivomuksesta suunnitellaan aiempaa toiminnallisempaa ohjelmaa. Toimintavuodelle on suunnitteilla ammatillista kehitystä tukeva koulutus vastavalmistuneille jäsenille. Muuta koulutustoimintaa järjestetään tarpeen mukaan yhteistyössä Psykologiliiton ja Psykologiainstituutin kanssa.

Yhdistyksen johtokunta myöntää jäsenistölle matka-avustuksia toimintavuoden aikana järjestettäviin kansainvälisiin kongresseihin. Avustuksia myönnetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin, yhteensä enintään kahdeksan kappaletta.  Matka-avustuksen suuruus on 250€. Avustus myönnetään hakemuksen perusteella ja lisäksi edellytetään, että avustuksen saanut henkilö kirjoittaa www-sivuille vapaamuotoisen kirjoituksen kongressin annista.

Opiskelijat yhdistyksessä

Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Kompleksi valitsee opiskelijaedustajat yhdistyksen johtokuntaan. Opiskelijaedustajat toimivat siltana yhdistyksen ja opiskelijamaailman välillä. He välittävät yhdistykselle kuulumisia yliopistolta sekä opiskelijamaailmasta ja tiedottavat opiskelijoita yhdistyksen ja työelämän ajankohtaisista asioista.

Toimintavuotena yhdistys jatkaa aktiivista jäsenhankintaa opiskelijoiden keskuudessa yhteistyössä Psykologiliiton ja erityisesti sen opiskelijasihteerin ja Hepsyn valtuuston opiskelijajäsenten kanssa. Syyskaudella järjestetään yhteistyössä Psykologiliiton ja Uudenmaan psykologiyhdistyksen kanssa rekrytointi- ja informaatiotilaisuus uusille psykologian opiskelijoille. Vuoden aikana järjestetään työelämäiltoja, joissa opiskelijat pääsevät tutustumaan psykologin työhön eri sovellusaloilla.

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s